Страчка 1
  Хаику во цртеж. Широк и брз потез. Страчката - птица, раката - птица.   
icon
ArtWork
Страчка 2
Хаику во цртеж. Широк и брз потез. Страчката - птица, раката - птица.   
icon
ArtWork

Следете не